Park Zuiderhout ondertekent Green Deal 3.0

Park Zuiderhout ondertekent Green Deal 3.0

Directeur-bestuurder Camiel Hoek ondertekende op 14 maart de Green Deal 3.0 “Samen werken aan Duurzame Zorg”. Hiermee laat Park Zuiderhout zien een stap verder te willen gaan in de verduurzaming van haar zorg- en dienstverlening.

We willen verder
De afgelopen jaren heeft Park Zuiderhout veel mooie stappen gezet om haar zorg- en dienstverlening te verduurzamen. Daarvoor ontvingen we in 2021 al het zilveren keurmerk van de Milieuthermometer Zorg en ondertekenden we ook de vorige Green Deals. We vinden het belangrijk om dit de komende jaren voort te zetten. “Park Zuiderhout heeft een enorme drive om te verduurzamen. Dat valt ook externe partners op. We committeren ons dan ook met veel ambitie en vertrouwen aan de Green Deal 3.0. Er liggen nog mooie kansen op dit gebied. Die willen we oppakken." licht directeur-bestuurder Camiel Hoek toe. Daarom tekende Park Zuiderhout de Green Deal 3.0 net als 150 andere zorgorganisaties in Nederland.

Wat is de Green Deal 3.0
In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. De zorgsector werkt daarom aan duurzame zorg. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de Rijksoverheid en de zorgsector in de Green Deal 3.0 “Samen werken aan Duurzame Zorg”. Deze Green Deal kent vijf doelen:
1. Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers
2. Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
3. CO2 -uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050
4. Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050
5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)

Acties voor 2023
Dit jaar gaat Park Zuiderhout onder andere aan de slag met de thema’s afval, voeding en mobiliteit. Op deze onderwerpen zullen we de komende tijd extra acties gaan uitzetten om zo verder te verduurzamen. Daarnaast gaan we dit jaar stappen zetten in het uitbreiden van het aantal zonnepanelen en komt er een groen dak op een van de gebouwen. Ook zal TL-verlichting vervangen worden voor LED-lampen. Tot slot starten we een duurzaamheidchallenge onder medewerkers en vrijwilligers. Die moet bijdragen aan meer bewustwording over dit thema en het realiseren van nieuwe besparingen.

Angela de Jong (projectmanager duurzaamheid) en Camiel Hoek (directeur-bestuurder)