Zuiderhout: van seminarie tot woonwijk

Park Zuiderhout is een bijzondere plek met een rijke historie. Dat voelt iedere bezoeker bij het opgaan van de kenmerkende oprijlaan die uitloopt op het mooie Missiehuis dat bijna honderd jaar oud is. Wat ooit begon als grootseminarie is nu uitgegroeid tot een bloeiende woonwijk voor ouderen die het leven vieren.

Op missie en weer terug

De congregatie SVD is de grondlegger van het huidige Park Zuiderhout. In het oude Missiehuis op Zuiderhout werden in de jaren ’15 tot ’70 van de vorige eeuw broeders en paters opgeleid om op missie te gaan. De meesten gingen naar Indonesië, maar velen gingen ook naar landen als Togo, Oost-Nieuw Guinea, Congo, India en de Filippijnen en verschillende landen in Zuid-Amerika. De broeders en paters die terugkomen van de missie vieren in het Missiehuis van Zuiderhout hun oude dag.

Zingeving en spiritualiteit

Inmiddels is Park Zuiderhout uitgegroeid tot een woonwijk waar zo’n 270 bewoners, voornamelijk ouderen, genieten van een fase van een leven waarin er niet zoveel meer hoeft. Er is ruimte om nieuwe energie en inspiratie op te doen. En daarnaast is er tijd om stil te staan bij alles wat het leven tot nu toe heeft gebracht en waardevol heeft gemaakt. Hierbij horen ook acceptatie en afscheid nemen. Zingeving en spiritualiteit zijn van oudsher verbonden met Zuiderhout. Ook nu nog. Er wonen paters en broeders van verschillende religieuze groeperingen op Park Zuiderhout. En nog steeds vinden religieuzen hun weg naar Teteringen. Mensen met speciale interesse in spiritualiteit voelen zich eveneens thuis op Zuiderhout. Maar inmiddels wonen er op Park Zuiderhout voornamelijk mensen zonder specifieke religieuze achtergrond.

De SVD nu

De congregatie SVD die Zuiderhout begon, is nog steeds een actieve missieorganisatie. SVD staat voor Societas Verbi Divini, Gezelschap van het Goddelijke Woord. De Nederlands-Belgische afdeling bestaat momenteel uit ongeveer 60 leden. Meer informatie vindt u op de website van de SVD.

SART

In Park Zuiderhout vormen religieuzen van zes ordes en congregaties inmiddels samen één gemeenschap. De SART (Samenwerkende Religieuzen Teteringen) biedt hen zorg en voorzieningen voor geestelijke en spirituele begeleiding, passend bij het religieus leven. Dit gebeurt met inachtneming van de specifieke eigenheid van ieder instituut.