Opleidingen en stages

Ontwikkel jezelf met Studieplaats Zuiderhout

Park Zuiderhout is een kleinschalige en ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is. Mocht jij zelf ambities hebben om verder door te groeien, als medewerker of als student, dan gaat onze afdeling Studieplaats graag met jou op zoek naar mogelijkheden. 

Stages

In Park Zuiderhout dragen we graag bij aan goed onderwijs dat aansluit op de praktijk. Er zijn genoeg mogelijkheden: maatschappelijke stages, meewerkstages, praktijkopdrachten of afstudeeropdrachten op het gebied van zorg en welzijn en op andere gebieden. Wil je je oriënteren op de mogelijkheden, neem dan contact op met de afdeling Studieplaats: studieplaats@parkzuiderhout.nl of via ons algemene nummer 076 578 40 00. 

Opleidingen

Bij Park Zuiderhout leiden we medewerkers op naar helpende, helpende plus, verzorgende IG (niveau 3) en verpleegkundige (niveau 4). Als je kiest voor een opleiding bij Park Zuiderhout, dan kies je voor:

Verscheidenheid

Park Zuiderhout heeft een heel gemengd bewonersbestand, waaronder ook nog een aantal leefgemeenschappen met paters en broeders. Maar ook de dienstverlening is breed: verzorging én verpleging, intra- én extramuraal, somatiek en psychogeriatrie, en zowel verblijf als tijdelijke opnames. Een organisatie waar je dan ook breed opgeleid en goed toegerust wordt voor je toekomstige beroepsuitoefening.

Uitstekende begeleiding van leerlingen

Park Zuiderhout investeert in leerlingen, of het nu om de beroepsbegeleidende (BBL) of de beroepsopleidende (BOL-)leerweg gaat. Een opleidingscoördinator, praktijkopleider en verschillende werkbegeleiders van Studieplaats Zuiderhout zorgen voor een uitstekende begeleiding.

Goede afstemming tussen theorie en praktijk

Er is een prettige en nauwe samenwerking met verschillende scholen voor MBO en HBO in de regio. Dit komt je opleiding zeker ten goede.

SwitchZ

Naast BOL en BBL bieden we ook een apart traject voor zijinstromers aan: SwitchZ. SwitchZ is een verkort werk-leertraject voor de opleidingen Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) niveau 3 en Verpleegkundige (VPK) niveau 4. Je opleiding wordt betaald, je krijgt een passend salaris en bent gegarandeerd van een baan na diplomering.

In Park Zuiderhout kun je dus verschillende leerroutes volgen. Opleiden is maatwerk: we bekijken samen welke leerweg het beste bij jou aansluit. 

Beschermde leeromgeving

Park Zuiderhout is een compacte organisatie. Zeker in vergelijking met andere overkoepelende zorgorganisaties. Dit betekent een kleinschalige, beschermde leeromgeving, waar bewoners en medewerkers elkaar kennen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de actuele opleidingsmogelijkheden bij Park Zuiderhout, kun je contact opnemen met Studieplaats: telefoon (076) 578 40 00 of per e-mail: studieplaats@parkzuiderhout.nl.

Een leven lang leren

Park Zuiderhout gelooft in een leven lang leren. Daarom biedt Studieplaats medewerkers veel trainingsmogelijkheden aan om je kennis en vaardigheden up to date te houden. Daarnaast denken zij mee in jouw ambities en opleidingswensen. Studieplaats Zuiderhout biedt iedere nieuwe medewerker een introductietraining Vier je werk zodat je je snel thuis voelt.