Alle appartementen zijn standaard voorzien van een aansluiting voor televisie, telefoon en internet. Ook zijn alle appartementen aangesloten op de alarmeringscentrale. 

Interesse?

We sturen u voor een compleet beeld graag onze huurgids per post toe, met nog meer informatie en sfeerbeelden. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar serviceteam@parkzuiderhout.nl of bellen naar ons algemene telefoonnummer op 076 578 40 00. U kunt de gids hier digitaal inzien. 

Huurprijs

In de gids is ook informatie te vinden over de huurprijzen, huurtoeslag en andere kosten. De hoogte van de huur is afhankelijk van het type appartement. Een tarievenlijst kunt u opvragen via ons algemene telefoonnummer 076 578 40 00 of mail naar serviceteam@parkzuiderhout.nl.

Inschrijven

Er is veel belangstelling voor onze huurappartementen. We werken daarom met wachtlijsten. De wachtlijst voor een huurappartement is gebaseerd op de datum van inschrijving, niet op urgentie. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe meer kans u maakt op een appartment in Park Zuiderhout.

Park Zuiderhout behoudt zich het recht voor om personen voorrang te geven wanneer daarvoor een noodzaak is in welke hoedanigheid dan ook. Dit staat los van inning van administratiekosten en een wachtlijst op volgorde.

Bij inschrijving brengen we eenmalig administratiekosten in rekening van € 25. Jaarlijks betaalt u € 10 om uw inschrijving te verlengen.

Wilt u zich inschrijven of meer informatie inwinnen? Neem dan contact op met de afdeling Relatiebeheer via het algemene telefoonnummer 076 578 40 00 of mail naar serviceteam@parkzuiderhout.nl.