Cliëntenraad

Even voorstellen ...

De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle cliënten van Park Zuiderhout, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Samenstelling

De cliëntenraad is volledig onafhankelijk en zelfstandig. De raad bestaat uit bewoners en cliënten, maar ook uit vertegenwoordigers, mantelzorgers en familieleden van cliënten. De cliëntenraad bestaat uit maximaal zeven leden. Er wordt naar gestreefd om van iedere afdeling een vertegenwoordiger in de raad te hebben.

De cliëntenraad van Park Zuiderhout bestaat op dit moment uit:

Margôt Bakkers – voorzitter
Marianne Vrijenhoek – secretaris
Pater Rein van Langen scj
Dominica Sanders
Ger Dullens

Contact

U kunt ons op de volgende manier bereiken:
- Via de postbus in de ontvangsthal van Park Zuiderhout
- Telefonisch via de ondersteuner: Chris Nieveen, telefoonnummer via 076 578 4000
- Via e-mailadres clientenraad@parkzuiderhout.nl


In deze folder leest u meer over het werk van de cliëntenraad.