Duurzaamheid

Duurzaamheid

Bij Park Zuiderhout is duurzaamheid geen bijzaak of ‘sluitpost’; het zit verweven in onze gehele organisatie. Bij elke vernieuwing, verandering en in ons dagelijkse werk hebben we aandacht voor duurzaamheid. Met doen als beste manier van denken!

Park Zuiderhout heeft de ‘Green Deal 3.0 samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend. Ook hebben we jaarlijks de toetsing door het Milieu Platform Zorg waarvan we het zilver certificaat Milieuthermometer Zorg hebben behaald. En met de CO2 prestatieladder brengen we in kaart hoe we uiteindelijk CO2 neutraal willen en kunnen worden.

Door alle maatregelen, initiatieven en vooral door het duurzaam handelen van onze medewerkers daalt ons verbruik fors. U vindt hier een overzicht van ons verbruik in 2019 t/m 2023. We zijn met recht trots op de behaalde resultaten. Ook als we kijken naar ons verbruik in relatie tot het gemiddelde verbruik in de ouderenzorg:

 • Elektriciteit: 32% minder verbruik per m2 dan gemiddeld in de ouderenzorg
 • Aardgas: 25% minder verbruik per m2 dan gemiddeld in de ouderenzorg

We maken werk van diverse thema’s en acties om onze gehele bedrijfsvoering stap voor stap te verduurzamen. We blijven onze medewerkers maximaal motiveren en inspireren om de CO2 uitstoot van Park Zuiderhout te minimaliseren.

Video: Park Zuiderhout maakt werk van duurzaamheid (2023)

Recente nieuwsberichten

Onderstaand een greep uit recente, duurzame nieuwsberichten.

Ook in 2024 maken we werk van duurzaamheid

Naast het werken aan thema’s, acties, het motiveren en inspireren van onze medewerkers en de jaarlijkse audit gaan we in 2024 werken maken van:

 1. We verduurzamen het voedingsbeleid om verspilling tegen te gaan en duurzamer te koken door het aanpassen van het menu en de porties, het tijdstip van de warme maaltijd en het implementeren van efficiënte automatisering;
 2. We implementeren het nieuwe voedingssysteem zodat we beter inzicht hebben in het verbruik en sneller bij kunnen sturen. Ook maakt dit systeem het digitaal bestellen van de maaltijden mogelijk;
 3. We verminderen en scheiden ons afval. We gaan op zoek naar producten die ook hergebruikt kunnen worden, zoals een alternatief voor plastic medicijnbekers;
 4. We breiden het scheiden van afvalinzameling uit naar bewoners;
 5. We gaan verder met het professionaliseren van het programma ‘Duurzaam inkopen’;
 6. We laten extra zonnepanelen plaatsen;
 7. We gaan verder met het plaatsen van ledverlichting en het aanpassen van de schakelingen;
 8. We starten met slimme incontinentiematerialen waardoor we minder afval produceren. We nemen deel aan het programma ‘Anders werken in de Zorg’ en werken samen met een implementatiecoach;
 9. We starten de samenwerking met Prins Heerlijk om met meer mensen samen te werken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt;
 10. We digitaliseren de Zorgleveringsovereenkomst. Hiermee besparen we 15 pagina's papier bij elke nieuwe bewoner.