Missie en visie

De voorloper zijn in de regio op het gebied van het Vieren van het Leven bij het klimmen der jaren: dát is het streven van Park Zuiderhout voor de toekomst.

Het Vieren van het Leven

Ouder worden is ook een mooie fase in het leven, vinden wij bij Park Zuiderhout. Een fase om nieuwe energie en inspiratie op te doen en van onze dierbaren te genieten. Tijd om helemaal tot onszelf te komen, er hoeft niet meer zoveel. Op Park Zuiderhout noemen we dit het Vieren van het Leven. Dit kan bestaan uit: terugkijken op het leven en stilstaan bij alles wat het heeft gebracht en waardevol heeft gemaakt. Hierbij horen ook acceptatie en afscheid nemen. Zo kunnen we ons met het vieren van een zinvol leven blijvend verder ontwikkelen.

Het Park

In Park Zuiderhout wonen zo'n 270 ouderen, in hun eigen parkappartement, een groepswoning of op de afdeling voor mensen met een speciale ondersteuningsvraag. Ook bieden wij mensen van binnen en buiten Park Zuiderhout een extra thuis op de dagbesteding. Op onze locatie zijn eveneens een grand café, een eigen keuken, wasserij en huishoudelijke dienst aanwezig. Bij al deze services staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Bij Park Zuiderhout werken ruim 250 medewerkers en 100 vrijwilligers.

Onze missie en visie

Onze missie is helder: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en levensgeluk van bewoners. De eigen leefstijl, de autonomie en levensbeschouwing zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. In onze visie is de bewoner uniek en zelfstandig, met een eigen persoonlijkheid, eigen relaties en een eigen geschiedenis. Dit mag niet verloren gaan op het moment dat iemand aangewezen is op ondersteuning en zorg. De nadruk ligt niet op de ziekte of de beperking, maar op de mens zelf, op zijn veerkracht en op wat zijn leven betekenisvol maakt.
De bewoner nodigen wij nadrukkelijk uit tot eigen initiatief en steunen wij bij de inrichting van het leven, zoals dat in haar of zijn ogen goed is. We willen dat iedereen het leven kan blijven vieren. 

Kernwaarden

Onze missie en visie hebben wij concreet vertaald in vier kernwaarden. Medewerkers en vrijwilligers gebruiken de kernwaarden als kompas voor hun houding en gedrag tijdens het dagelijks handelen in Park Zuiderhout. We spreken inmiddels al van de vier V’s:

Vertrouwen: Vanzelfsprekend staat vertrouwen voorop in het persoonlijke contact en de afspraken die we maken. Afspraken komen we na zonder alles in regels en procedures te vatten, omdat wij willen afstemmen op de bewoner en de omstandigheden. Natuurlijk gaat dit ook op voor ons contact met naasten en samenwerkingspartners. Voor collega’s onderling staat vertrouwen hoog in het vaandel.

Verbinding: Wij zetten ons in voor een goede verbinding met de bewoner, zijn naasten en elkaar met als doel: samen werken aan kwaliteit van leven. Daarnaast betekent verbinden voor ons dat we het samen met andere organisaties doen. Wij verbinden ons als goed werkgever met onze medewerkers en zorgen voor een klimaat waarin medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Een tevreden medewerker ondersteunt een tevreden bewoner.

Verantwoordelijkheid: Wij willen de verantwoordelijkheid om oplossingen te zoeken, zo dicht mogelijk bij de bewoner en de medewerker
leggen, waarbij de naaste van de bewoner accepteert dat de oplossing niet altijd zijn of haar oplossing is. Op deze manier willen we inspelen op de wensen en behoeften van de bewoners. Onze medewerkers voelen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen over functies, rollen en afdelingen heen en zijn aanspreekbaar op de keuzes die zij gemaakt hebben.

Veerkracht: Wij zijn in staat en bereid om ons op onvoorziene omstandigheden aan te passen en zijn wendbaar als organisatie en als medewerker. Wij zoeken naar creatieve oplossingen waarbij wij ons flexibel opstellen. Wij beseffen dat wij met elkaar in een continue verandering zitten en willen daar altijd het positieve uit halen.

Samen op weg naar 2025

We willen dat het vieren van het werk in de komende beleidsperiode net zo’n goede plaats krijgt als het vieren van het leven. In het strategisch beleidsplan Samen op weg naar 2025 beschrijven we hoe we de komende periode aan deze doelstelling werken. Klik hier voor een samenvatting van de hoofdlijnen en de belangrijkste actielijnen uit het plan.