Eigen regie en de Wet zorg en dwang

Eigen regie en vrijheid vormen de kern van onze visie. We steunen bewoners bij de inrichting van het leven, zoals dat in haar of zijn ogen goed is. Daarom gaan we altijd met de bewoners en (eventueel) haar of zijn vertegenwoordiger in gesprek over het wonen, de ondersteuning en zorg van Park Zuiderhout. Wat we afspreken leggen we vast in het zorgplan. Vrijwillige zorg is dus de basis.

Onvrijwillige zorg is zorg waartegen een bewoner of vertegenwoordiger zich verzet. In uitzonderlijke situaties kan onvrijwillige zorg (tijdelijk) nodig zijn. Wanneer de veiligheid van de bewoner, vrijwilligers of medewerkers in het geding is, kijken we eerst samen met de bewoner, vertegenwoordiger, het team en de behandelaren naar de individuele situatie. 

  • Is de situatie niet op te lossen door vrijwillige zorg te bieden? Bijvoorbeeld door een andere manier van benaderen of het bieden van activiteiten. 
  • Zijn de risico's echt niet te accepteren? 
  • Zo niet, welke vorm van onvrijwillige zorg heeft de minste impact op het leven van de bewoner? Daarbij spreken we ook af hoe we dit weer zo snel mogelijk kunnen afbouwen. 

Wanneer we toch onvrijwillige zorg wordt toegepast, volgt Park Zuiderhout altijd de zorgvuldige procedures van de Wet zorg en dwang (Wzd). Dit zorg ervoor dat de rechten van elke bewoner goed worden beschermd. 

Elk half jaar maken wij een analyse van de toepassing van onvrijwillige zorg. De meest recente vindt u hier. 

Heeft u over dit onderwerp een vraag, een klacht of een probleem? Neemt u dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon