Eigen regie en de Wet zorg en dwang

Eigen regie en vrijheid vormen de kern van onze visie. We steunen bewoners bij de inrichting van het leven, zoals dat in zijn of haar ogen goed is. Daarom gaan we altijd met de bewoners en (eventueel) zijn of haar vertegenwoordiger in gesprek over het wonen, de ondersteuning en zorg van Park Zuiderhout. Wat we afspreken leggen we vast in het zorgplan. Vrijwillige zorg is dus de basis.

Onvrijwillige zorg is zorg waartegen een bewoner of vertegenwoordiger zich verzet. In uitzonderlijke situaties kan onvrijwillige zorg (tijdelijk) nodig zijn. Wanneer de veiligheid van de bewoner, vrijwilligers of medewerkers in het geding is dan beoordelen we eerst samen met de bewoner, vertegenwoordiger, het team en de behandelaren de specifieke, individuele situatie. 

Mogelijk is de situatie op te lossen door vrijwillige zorg te bieden, bijvoorbeeld door een andere manier van benaderen of het bieden van activiteiten. Als de risico's onacceptabel zijn dan onderzoeken we welke welke vorm van onvrijwillige zorg de minste impact heeft op het leven van de bewoner? Daarbij spreken we ook af hoe we dit weer zo snel mogelijk kunnen afbouwen. Bij de toepassing van onvrijwillige zorg volgt Park Zuiderhout altijd de zorgvuldige procedures van de Wet zorg en dwang (Wzd). Dit zorg ervoor dat de rechten van elke bewoner goed worden beschermd.

Elk half jaar informeren we de inspectie over het aantal situaties waarbij onvrijwillige zorg van toepassing is. Jaarlijks maken wij een analyse hiervan. De meest recente analyse vindt u hier.

Heeft u over dit onderwerp een vraag, een klacht of een probleem? Neemt u dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon.