Betaling en vergoeding

In de meeste gevallen worden de zorg en ondersteuning volgens wettelijke bepalingen vergoed. Wel heeft u daarvoor altijd een indicatie (=toelating) nodig. Wanneer u dit wenst, kunnen wij u adviseren bij het aanvragen van een indicatie. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Relatiebeheer, bereikbaar op het telefoonnummer 076 578 40 00 of via serviceteam@parkzuiderhout.nl.

De volgende websites kunnen voor u van belang zijn:

CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) legt de hoeveelheid en de soort zorg waar u recht op heeft, vast in een indicatierapport.

CAK Het Centraal administratiekantoor (CAK) bepaalt de eigen bijdrage die u betaalt voor zorg.

Wlz-kompas Voor informatie over de Wet langdurige zorg.

In het Wlz-kompas kunt u vinden op welke ondersteuning en zorg u aanspraak kunt maken. Ook hebben wij een eigen brochure met een uitgebreid overzicht van mogelijke diensten en services en de betaling daarvan. Onze tarievenlijst geeft daarbij een goed beeld van de te verwachten kosten.

Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over betalingen en vergoedingen. We horen graag van u via 076 578 40 00 of serviceteam@parkzuiderhout.nl.