Nieuwe webpagina ‘Duurzaamheid’ met inspirerende video

Nieuwe webpagina ‘Duurzaamheid’ met inspirerende video

Park Zuiderhout zet flinke stappen op het gebied van duurzaamheid.

Onze gezamenlijke inspanningen hebben in 2023 geresulteerd in een aanzienlijke vermindering van ons elektriciteits-, gas-, water- en papierverbruik wat heeft geleid tot een aanzienlijke daling van onze CO2-uitstoot. Dit succes is volledig toe te schrijven aan de goede initiatieven, betrokkenheid en inzet van onze medewerkers.

Soms vergeten we – in de waan van de dag – wat er allemaal voor moois gebeurt. Daarom bundelen we vanaf nu op deze website op deze nieuwe pagina Duurzaamheid hoe we samen een positieve impact (blijven) maken.

Kijktip: op de nieuwe pagina vind je de video ‘Park Zuiderhout maakt werk van duurzaamheid (2023)’.