Kwaliteitsvenster

KwaliteitsjaarverslagKwaliteitsverslagPark Zuiderhout wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en het levensgeluk van haar bewoners en cliënten. We hebben grote aandacht voor de kwaliteit en veiligheid bij alle ondersteuning en services die we leveren. Daarom is continu leren en verbeteren verweven in heel onze organisatie. We zijn graag open over de kwaliteit en veiligheid. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Kwaliteitsbeeld

In ons Kwaliteitsbeeld 2023 beschrijven we wat bewoners, bezoekers en cliënten mogen verwachten van Park Zuiderhout. Per dienst, en daarin toegespitst per thema, geven we inzage in onze manier van leren en verbeteren binnen ons dagelijks werk. Het kwaliteitsbeeld hebben we samengevat in de onepager kwaliteitsbeeld 2023

Kwaliteitsverslag

In het Kwaliteitsverslag kijken we terug op de resultaten die we hebben behaald op de verschillende thema's. Kwaliteitsbeeld en kwaliteitsverslag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Klanttevredenheid

Park Zuiderhout heeft in oktober 2021 een cliënttevredenheidsonderzoek en in oktober 2022 een PREM (Patient Reported Experience Measure)-onderzoek uitgezet. De vraag over de Net Promotor Score is geïntegreerd in de vragenlijst voor de cliënten thuiszorg (PREM) en leverde een score van 75 op.
De resultaten van deze niet-geanonimiseerde vragenlijsten, zowel op individueel bewonersniveau als op team- en/of organisatieniveau, zijn op deze wijze actueel in beeld en leiden, waar nodig, direct tot het uitzetten van acties.

Resultaten oktober 2021 en 2022: 

Onderdeel Waarderingscijfer
Bewoners en contactpersonen 8,0
Cliënten thuiszorg (PREM) 9,0

Ook de waarderingen op Zorgkaart Nederland zijn voor ons erg belangrijk. We nodigen bewoners, cliënten en mantelzorgers van harte uit hun ervaringen te delen op www.zorgkaartnederland.nl. Zo helpt u anderen kiezen.

Cliëntenraad

Park Zuiderhout heeft een actieve cliëntenraad die de bewoners en cliënten vertegenwoordigd en de directeur-bestuurder al dan niet gevraagd van adviezen voorziet. Meer informatie over de cliëntenraad van Park Zuiderhout kunt u hier vinden.

Keurmerken en certificering

Park Zuiderhout mag sinds 2018 het PREZO gouden keurmerk VV&T voeren. Een PREZO keurmerk is drie jaar geldig. In de afgelopen jaren werd op grond van intensieve audits vastgesteld dat Park Zuiderhout structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit. In november 2021 is Park Zuiderhout opnieuw gecertificeerd voor de komende drie jaar: Een bewijs van de uitstekende zorg en dienstverlening.

Park Zuiderhout ondertekende in 2019 de Green Deal 2.0 Duurzame zorg voor een gezonde toekomst en streeft daarmee naar een duurzame zorg- en dienstverlening.
Voor haar duurzame bedrijfsvoering heeft Park Zuiderhout in 2021 het zilveren niveau bereikt van de Milieuthermometer Zorg.


Park Zuiderhout is lid van branchevereniging ActiZ. We onderschrijven en hanteren de Algemene Voorwaarden, gemaakt door ActiZ en Zorgthuisnl (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten).
In de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van de cliënt en van de zorgaanbieder geregeld.