AIR Open Call // najaar 2021

AIR Open Call // najaar 2021

Publicatiedatum: 18 maart 2021

Artistieke doelstelling

AIR De Missie geeft kunstenaars van alle disciplines de gelegenheid de betekenis van religie/zingeving en spiritualiteit in onze hedendaagse samenleving te onderzoeken in contact met de bewoners van Park Zuiderhout. Park Zuiderhout is een bijzondere plek met een rijke historie. Het bijna honderdjarige Missiehuis in Teteringen (Breda) wordt omringd door de bossen. Wat eens een grootseminarie was, is nu een bloeiende woonwijk voor kwetsbare ouderen waar het leven gevierd wordt.

Programma

AIR De Missie biedt een residentie van drie maanden namelijk: van 1 oktober tot en met 31 december 2021. Er wordt gewerkt en gelogeerd in het oude Missiehuis. Via een Open Call en op uitnodiging wijst een selectiecommissie toe. Tijdens de residentie vindt er een bezoek plaats van een curator.

Als onderdeel van de artist in residence vinden er voor de kunstenaar twee presentatiemomenten plaats. Aan het einde van de residentieperiode is er een passende presentatie op Park Zuiderhout. Daarnaast is er elk jaar een groepstentoonstelling van de drie residenten in samenwerking met Stedelijk Museum Breda (SMB) in de programmaruimte NEXT. In deze expositie wordt een relatie gelegd met de collectie cultureel erfgoed van het museum. Bij de tentoonstelling in het SMB wordt een publicatie gemaakt.

Budget

Naast kost en inwoning is er een honorarium beschikbaar van €4000 (incl. BTW) en een vergoeding van €1000 (incl. BTW) voor productiekosten per residentie. Voor de expositie in het Stedelijk Museum krijgt men conform de richtlijnen kunstenaarshonoraria van het Mondriaanfonds honorarium. De kunstenaar staat één kunstwerk af aan de collectie Zingeving en Spiritualiteit van Park Zuiderhout. Doel is collectievorming en exposeren.

Richtlijnen aanmelding

Wij richten ons op mid-career kunstenaars en social designers met een stabiele beroepspraktijk. Kunstenaars worden gevraagd een beknopt werkplan (max. 1 A4) voor de residentieperiode en een portfolio in te leveren. In het werkplan wordt duidelijk vanuit welke beroepspraktijk de betekenis van religie/zingeving en spiritualiteit wordt onderzocht. We verwachten wederkerigheid in de vorm van contact met bewoners en een aanwezigheid van minimaal vier dagen per week. Kunstenaars met een speciale band met Noord-Brabant worden aangemoedigd om zich aan te melden.

AIR De Missie wordt mede mogelijk gemaakt door Kunstloc Brabant en het Stedelijk Museum Breda.

Aanmelding en informatie voor deze open call via [javascript protected email address] voor 17 mei 2021.