Trots op resultaten audit PREZO gouden keurmerk

Trots op resultaten audit PREZO gouden keurmerk

We zijn trots op de bevestiging van het PREZO gouden keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg voor Park Zuiderhout! Hét officiële bewijs dat we uitstekende zorg- en dienstverlening leveren aan de bewoners.

Trots op resultaten audit PREZO gouden keurmerk

PREZO kijkt naar het leveren van prestaties aan bewoners en cliënten door onze zorgprofessionals en Park Zuiderhout als organisatie, in de praktijk. Ook toetst PREZO of onze prestaties (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van bewoners en cliënten. Onze kwaliteit is immers van grote invloed op de kwaliteit van leven van de bewoners.

Wat mooi om tijdens de audit – uitgevoerd door Perspekt – tevreden bewoners en cliënten te zien en de enthousiaste verhalen te horen van collega’s. Een groot compliment voor ons gehele team!